بانک اطلاعاتی روستاهای استان اصفهان با تمرکز در حوزه کسب و کار و اشتغال و کارآفرینی روستایی

دنبال چه موضوعی در روستاها میگردید؟

احیاگران روستا

برناه توسعه اقتصادی

کمیته امداد

بهزیستی

جهاد دانشگاهی

میراث فرهنگی و گردشگری

خیریه نذر و اشتغال

کانون فرهنگی مساجد

خانه قرآنی روستایی

فعالیت ها و رویدادهای در حال اجرا

در روستاهای استان اصفهان چه میگذرد؟

رویدادهای آینده

با رویدادهای آینده روستاهای اصفهان آشنا شوید

خانه های بوم گردی روستاهای استان اصفهان

اشتغالی که در دل روستاها نهفته است

دهیاری های فعال روستاهای استان اصفهان

نقش موثر دهیاری‌ها در توسعه پایدار روستاها

خانه های قرآنی فعال روستاهای استان اصفهان

گسترش و تقویت سبک زندگی قرآنی با تأسیس خانه های قرآنی

آیا فصد دارید فعالیت های مردم نهاد خود را در منطقه روستاهای اصفهان در سایت ما ثبت کنید ؟