روستاهای سرسبز اصفهان

استان اصفهان، استانی است که در مجاورت اقلیم های متنوع آب و هوایی و جغرافیایی قرار گرفته است. در حالیکه در قسمت شرقی آن، اقلیم بیابانی حاکم است، قسمت غربی و جنوب غربی آن از آب و هوای سرد کوهستانی برخوردار است. برای همین این استان یک نمونۀ کامل از انواع اقامتگاه های انسانی ...

روستا های توریستی

برخی از جاذبه های شهرستان های استان اصفهان   خوانسار شهرستان خوانسار کوهستانی و خوش آب وهوا است تا اصفهان ۱۶۰ کیلومتر و تا پایتخت ۳۸۰ کیلومترفاصله دارد. وجود طبیعت سرسبز وچشمه های فراوان آب و دشت های لاله واژگون و بهار و تابستان معتدل این منطقه را محل مناسبی برای سفرهای بهاری و ...

روستاهای سرسبز اصفهان

استان اصفهان، استانی است که در مجاورت اقلیم های متنوع آب و هوایی و جغرافیایی قرار گرفته است. در حالیکه در قسمت شرقی آن، اقلیم بیابانی حاکم است، قسمت غربی و جنوب غربی آن از آب و هوای سرد کوهستانی برخوردار است. برای همین این استان یک نمونۀ کامل از انواع اقامتگاه های انسانی ...

مقایسه املاک

مقایسه کنید (0)